O společnosti TOFT International

O společnosti TOFT International

Společnost TOFT International, založená dvěma nadšenými lingvisty a profesionálními překladateli v roce 2012 v litevském Vilniusu, je prosperující poskytovatel jazykových služeb s prominentní pozicí na baltském trhu.

Jejím zakladatelům (a zároveň výkonným ředitelům) se za posledních sedm let od jejího vzniku podařilo svést dohromady tým zkušených jazykových expertů (jak na interní, tak také externí spolupráci), projektových manažerů a IT specialistů. Společně za využití nejmodernějších technologií zajišťují vysoce kvalitní jazykové služby pro celou řadu firem i oborů. Společnost TOFT International je schopna v plném rozsahu zajistit překladatelské i lokalizační služby v odvětvích, jako jsou IT/telekomunikace, marketing/komunikační služby, průmysl/technika, medicína, tiskové zprávy/redakce a právo. Ve spolupráci s významnými hráči na celosvětovém trhu, jako jsou Samsung, Toyota, Lexus, HP, Covidien, Ikea aj., vyvinula společnost TOFT sofistikovaný systém kontroly kvality, díky němuž jsou jí zpracovávané překlady vždy excelentní, nezávisle na jazykové kombinaci, a zároveň šetří klientovy finance i čas, jelikož využívá překladatelského softwaru. IT oddělení společnosti se dovede postarat také o přidružené úkoly techničtějšího rázu, jako jsou software engineering, testy lokalizací, multimediální adaptace, konzultace lokalizací a testy čitelnosti.


Součástí práce na projektu je nejen překlad, ale také korektura, revize a ověření kvality. Všichni překladatelé, korektoři i editoři jsou rodilí mluvčí, kteří jsou důkladně obeznámeni s potřebami daného klienta či koncového zákazníka a z nich vyplývajícími nároky na překlad a lokalizaci. Tým projektových manažerů dohlíží na hladký průběh jednotlivých stádií celého lokalizačního procesu. Klient má před začátkem každého kroku možnost osobní konzultace se zástupcem společnosti TOFT. Tato možnost je klientům doporučována, jelikož společnosti přesněji identifikovat jejich potřeby a připravit celý tým na nadcházející projekt. Pokud se jedná o projekt z úzce specifikovaného oboru, případně projekt většího rozsahu, požádá zpravidla společnost klienta, aby připravil tématický glosář s žádoucími pojmy a případně také informační text ke stylu. Text je v rámci kontroly kvality vždy přidělen rodilému mluvčímu cílového jazyka a/nebo specialistovi na daný obor, který jej pečlivě prostuduje a odstraní případné nejasnosti. Kromě toho je klientům na vyžádání k dispozici také pestrá nabídka dalších služeb. Díky spolupráci s partnery, kteří zajišťují tzv. desktop publishing (DTP), lze například zajistit, že bude překládaný materiál v libovolném jazyce vždy vždy důstojně prezentován. A IT oddělení společností si hravě poradí také s případnými nastalými problémy.


Jelikož jde společnost TOFT s dobou a přizpůsobuje se aktuálním požadavkům proměnlivého trhu s lingvistickými službami, rozšiřuje průběžně repertoár své nabídky také o nezvyklejší služby typu transkreace, SEO, překlady webů přímo ve Wordpressu a mnoho dalšího. Ale ať už je projekt v jakémkoli oboru a poptávaná služba jakéhokoli druhu, jako správný poskytovatel lingvistických služeb společnost vždy rozšiřuje klientův dosah a tržní hodnotu, udržuje u klientových služeb a produktů konzistentní tón a zprostředkovává je novému trhu. A protože zajišťuje také konsekutivní a simultánní tlumočení, mohou její klienti svobodně komunikovat i ve vícejazyčném prostředí.