O spoločnosti TOFT International

O spoločnosti TOFT International

Spoločnosť TOFT International, ktorú v roku 2012 v litovskom Vilniuse založili dvaja nadšenci v oblasti lingvistiky a profesionálni prekladatelia, je v súčasnosti úspešným poskytovateľom jazykových služieb vo viacerých jazykoch s pevnou pozíciou na pobaltskom trhu.

Za viac než sedem rokov rýchleho rozvoja spoločnosti jej zakladatelia (a riaditelia) dokázali vybudovať tím skúsených lingvistov (interných aj externých), projektových manažérov a IT špecialistov, ktorí poskytujú vysokokvalitné jazykové služby pre celé spektrum firiem a odvetví s efektívnym využívaním technológií. TOFT International ponúka široký sortiment prekladateľských a lokalizačných služieb v odvetviach, ako je IT/telekomunikácia, marketing/komunikácia, priemysel/technika, medicína, tlač/publikácia a právna oblasť. Spoločnosť TOFT v rámci spolupráce s významnými hráčmi na globálnom trhu, ako je Samsung, Toyota, Lexus, HP, Covidien, IKEA atď., dokázala vytvoriť systém zaistenia kvality, ktorý umožňuje poskytovať preklady vysokej kvality do ktoréhokoľvek požadovaného jazyka a z neho. Zároveň sa jej podarilo ušetriť čas a peniaze tým, že do celkového jazykového riešenia zakomponovala prekladateľský softvér. IT tím spoločnosti tiež vykonáva súvisiace technické úlohy, ako je softvérové inžinierstvo, testovanie lokalizácie, prispôsobovanie multimédií, lokalizačné konzultácie a testovanie čitateľnosti.


Pracovný proces spoločnosti integruje preklad, korektúry, revízie a proces kontroly kvality. Všetci prekladatelia, korektori a redaktori sú rodení hovoriaci a všetci majú bohaté vedomosti o potrebách zákazníkov, resp. koncových používateľov v oblasti prekladu a lokalizácie. Tím riadenia projektov zaisťuje plynulý priebeh každého projektu v každej fáze procesu lokalizácie. Pred začatím akýchkoľvek úloh v oblasti prekladu spoločnosť TOFT vyzýva klientov na stretnutie s jej zástupcom s cieľom identifikovať ich presné potreby a pripraviť tím na blížiace sa projekty. Ak je projekt z veľmi konkrétnej oblasti alebo ide o veľké objemy, TOFT odporúča vytvoriť glosár výrazov, ktoré klient konkrétne používa, ako aj príručku štýlu. V rámci kroku zaistenia kvality je vybraný rodený hovoriaci cieľového jazyka alebo odborník na konkrétnu oblasť, ktorého úlohu je skontrolovať text a odstrániť nezrovnalosti. V rámci samostatných žiadostí spoločnosť poskytuje rôzne doplnkové služby. Napríklad spolupracuje so špecialistami na DTP (desktop publishing), ktorí sa postarajú o to, že preložený materiál bude prezentovaný profesionálnym spôsobom v ktoromkoľvek jazyku. Oddelenie IT je tiež k dispozícii na riešenie prípadných problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť.


V snahe prispôsobovať sa aktuálnym (a neustále sa meniacim) potrebám na trhu s jazykovými službami spoločnosť TOFT neustále rozširuje svoje činnosti a zahŕňa okrajové služby, ako je transkreácia, SEO, preklad webov na platforme WordPress a iné. V každom odvetví a pri poskytovaní všetkých svojich služieb sa poskytovateľ jazykových služieb usiluje rozširovať dosah a hodnotu svojich klientov na trhu, zlepšovať konzistentnosť jeho výrobkov a služieb a dosiahnuť, aby jeho výrobky a služby boli na cieľových trhoch zrozumiteľné. Poskytovaním služieb konzekutívneho a simultánneho tlmočenia navyše TOFT sprostredkúva plynulú komunikáciu v rôznych viacjazyčných prostrediach.